Varje lag ansvarar själva för sina transporter under turneringen.
Vi gör förstås så gott vi kan för att minimera antalet mil under er vistelse men vi har inte möjlighet att erbjuda gångavstånd mellan spelplaner och logier/bespisningar.

Tillgång till egna transportmedel är en direkt förutsättning för att kunna deltaga i turneringen. Vi vill heller inte rekommendera våra lag att förlita sig på lokaltrafiken, den är dessvärre inte anpassad efter Warbergsspelen ännu.