Warbergsspelen använder sig endast av utbildade domare och generellt döms alla matcher i Tävlande klasser av Distrikts-/Förbundsdomare.

I klasserna -05 till och med -11 döms varje match av 2 domare

I klasserna -12, -13 och -14 döms varje match av 1 domare