Warbergsspelen använder sig endast av utbildade domare och generellt döms alla matcher i Tävlande klasser av Distrikts-/Förbundsdomare.

I klasserna -06 till och med -12 döms varje match av 2 domare

I klasserna -13, -14 och -15 döms varje match av 1 domare