Inbetalda avgifter för logi och mat återbetalas efter den 1 mars endast mot uppvisande av giltigt sjukintyg.
Som skall skickas in senast 12/4. Man får tillbaka hela avgiften förutom 500 SEK.

Lagavgifter återbetalas ej vid avanmälningar efter den 15 januari.