Inbetalda avgifter för logi och mat återbetalas efter den 1 februari endast mot uppvisande av giltigt sjukintyg. Som ska skickas in senast den 14/4.

Lagavgifter återbetalas ej vid avanmälningar efter den 15 januari.