Warbergsspelen använder sig endast av utbildade domare och generellt döms alla matcher i Tävlande klasser av Distrikts-/Förbundsdomare.

I klasserna -03 till och med -09 döms varje match av 2 domare

I klasserna -10, -11 och -12 döms varje match av 1 domare